Online setkání 5. tříd – eTwinning

V rámci dlouhodobé spolupráce na projektu „Lets Write and Learn English“ se španělskou třídou jsme se opět setkali při online setkání. Žáci plnili úkol z projektu  „Historical Figures and Famous People“, kdy museli zjistit informace o slavné osobnosti druhé země. Tentokrát pracovali úplně samostatně v malých skupinkách nebo dvojicích a mohli tak předvést své nabyté znalosti a dovednosti. Naštěstí náš zámek je prostorný, plný tajných místností a každá skupinka tak mohla mít trochu klidu na přenos. Podle ohlasů mělo opět veliký úspěch.

You may also like...