Projektový den – KOSTKA – 1. B

Dnes prvňáčkové tvořili pomocí lega – poznali, co dokáže odstředivá síla – SpinArt…
Velké poděkování patří panu Tomáši Kautzkému, který se skvěle věnoval prvňáčkům, díky.
p. uč.

You may also like...