Třída 2. A – Projektové dny – POZNEJ POVOLÁNÍ RODIČE

Tyto projektové dny ve třídě 2. A jsem zaměřila na spolupráci s rodiči. Ti se tak stávají v hodinách prvouky lektory, kteří postupně představují žákům svá povolání. První přišel pan Vladyka, který představil povolání trenéra, Zimní olympijské hry 2022 a svoji přítomnost na nich. Tatínek nám ukázal maskota ZOH, fotografie, žáci během dne tvořili piktogramy jednotlivých sportů a na závěr hodiny si každý mohl vyzkoušet pravou medaili ze ZOH. Při dalším setkáni se žáci dozvěděli, jak vypadá práce policistů, kterou nám představil pan Šlesingr se svým kolegou. Nadšení při prohlídce policejního auta, při zkoušení pomůcek potřebných pro práci policisty nebo při ukázkách chvatů a hmatů bylo veliké. Žáci tatínka a kolegu nechtěli pustit do práce. Rodičům velmi děkuji za ochotu a spolupráci.

Mgr. Jana Hornychová

You may also like...