ZÁBAVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NA STATKU

Jak se žije na statku rodiny Malinových v Dolánkách u Bakova nad Jizerou se přijely podívat děti ze Základní školy v Kosmonosech. Zábavně vzdělávací akce pro ně byla připravena jako poděkování za sbírání suchého pečiva ke krmení hospodářských zvířat našeho bývalého žáka Gabriela Maliny, do kterého se mohly zapojit všechny třídy prvního stupně. Dopolední program na statku uzpůsobený věku výherců žáky seznámil se životem na statku a s chovem hospodářských zvířat. Náplň akce volně korespondovala s tematickým celkem Rozmanitost přírody předmětu prvouka a přírodověda. Nejvíce pečiva nasbírali žáci z 5.A pod vedením paní učitelky Hany Kapounové a těsně je dotahovala 1.A s paní učitelkou Pavlou Šímovou.
Žáci rozdělení do smíšených skupinek se na statku seznámili se stroji či nářadím, které se využívalo či stále využívá při hospodaření. Mohli si pohladit a nakrmit hospodářská zvířata a seznámili se s jejich přínosem pro člověka. Na jiném stanovišti rozeznávali různé plodiny či poznávali byliny a stromy. Bonusem bylo stanoviště věnované myslivosti s ukázkou shozů, zbraní či střelbě z luku na divoké prase.  
Aktivity jsme vzhledem k počtu dětí rozdělili do stanovišť, na kterých žáci plnili úkoly různého charakteru. Tím, že byly skupiny smíšené, bylo skvělé sledovat, jak se ti starší zajímali o mladší kamarády, jak se vzájemně doplňovali, spolupracovali, pomáhali si. Mnohé děti si odvezly bezprostřední autentický zážitek. Ráda bych poděkovala všem, kteří se do sběru pečiva zapojili. Děkuji také kolegyním, které nám pomohly v den akce na jednotlivých stanovištích. A největší poděkovaní patří především Gabrielovi, hlavnímu organizátorovi akce, za jeho myšlenku, kterou se nám podařilo společnými silami zrealizovat do akce plné poznávání, učení se a dobré nálady.

Jarmila Jonášová

You may also like...