Školní kolo pěvecké soutěže

Školní kolo pěvecké soutěže proběhlo ve středu 19. května od 13.00 hodin v zrcadlovém sále Základní školy Kosmonosy. Zpívalo se ve dvou kategoriích – I. 1. a 2. ročník, II. 3. až 7. ročník. Výkony jednotlivých interpretů posuzovala porota složená z významných kosmonoských osobností (například zástupkyně ředitele Mgr. Lenka Černá, Ing. Jana Jancáková za spolek Společně srdcem, či za žáky Štěpán Kulich ze 7. A). Vítězové obdrželi věcné ceny a diplomy. Každý z nominovaných musel představit ve svém podání jednu lidovou skladbu a poté píseň libovolného výběru. Zpěv byl možný bez doprovodu nebo s doprovodem jednoho či více nástrojů, případně audio nosiče. Soutěž byla rozdělena do dvou kol. Třídní kolo proběhlo během března a dubna v jednotlivých třídách buď formou soutěží, nebo pouhou nominací nejvýše tří zástupců z každé kategorie do školního kola.

Soutěžilo celkem 11 dětí v I. kategorii a 14 dětí v II. kategorii. V I. kategorii se na 1. místě umístila nejmladší zpěvačka Karolínka Kuřinová z 1. C, na 2. místě Terezka Hladíková z 2. B a na 3. místě Anička Bernotová a Ema Hlavová z 2. B. V II. kategorii se na 1. místě umístila Adélka Hazdrová z 3. B, na 2. místě Anežka Klepáčová z 3. C a Anetka Štrojsová z 3. C, na 3. místě Jakub Šrajer z 5. A a Anna Marie Bečvářová z 5. B.

Všichni začínající zpěváci překvapili porotu vysokou úrovní pěveckých schopností a dovedností. Děti doufají, že se v příštím roce opět shledají a zasoutěží si.

Mgr. Pavla Šímová

 

You may also like...