Zámek a pohyb

Děti – žáci v dnešní době potřebují pohyb jako sůl. Čím více budou sportovat (běhat, hrát …), tím lépe.
Podporujeme hru – každá hra je u nás hodně situační, náhodně proměnlivá, otevřená, využívá hráčovu imaginaci, spontánnost, tvořivost a sociální interakci.
K zámeckým tradicím patří již 9 let soupeření žákovského týmu proti učitelskému sboru, tzv. LIGA. Navzájem se poznáváme v jiných situacích než ve třídách, to napomáhá i k vzájemnému ještě většímu sblížení – tak to má být a tak to po mnoho let i fungovalo.
Bohužel tradice letošním ročníkem byla po čtvrtém kole přerušena! Vzájemná úcta k soupeři, která ke sportu musí patřit stejně jako v běžném životě, byla narušena „nehorázným“ způsobem.
Obrazce „kosočtverce s čárkou“, které se opakovaně nacházely na fotografiích po utkáních na hlavě a hrudníku členek učitelského sboru nám nepřijdou úplně vhodné – fotografie se navíc nacházely na hlavní sportovní nástěnce všem na očích (i pravidelným návštěvníkům školy).
Mnou tak prosazované aktivní ovlivňování veřejného mínění, snaha o vytváření a udržování pozitivních vztahů, porozumění a důvěry na zámku i mimo něj – to vše bylo opakovaným zásahem několika jedinců zpřetrháno.
Chyby dělají i dospělí, na „klukovinu“ má nárok i žák naší školy – ovšem za předpokladu, že uzná: „Přestřelil jsem, měl jsem výpadek mysli, udělal jsem hloupost, uznávám i slibuji, nikdy nic takového již neprovedu, omlouvám se jednotlivci i týmům … Cítím se stále žákem naší jedinečné školy, vážím si moc toho, jaké jsou přátelské vztahy s učiteli školy! Chci a moc prosím, aby se v tradičním soupeření pokračovalo!“
Pokud se nepřizná autor (autoři) nehorázného jednání – LIGA pro letošní školní rok ostudně končí. Autor: Mgr. Jan Šilhán

You may also like...